Covid 19 heeft de wereld nog altijd in zijn greep. Hoewel mondjesmaat bepaalde regelingen worden versoepeld blijft voor veel ondernemers de situatie zorgelijk. Het eerste hulppakket heeft veel ondernemers in de eerste weken van de lockdown geholpen, maar de financieringsregelingen bleken met name voor de kleine ondernemer niet afdoende.

Een aantal nieuwe regelingen is er daarom op gericht om ook het kleine MKB te helpen. Eén daarvan is het  Klein Krediet Corona (KKC). Deze aanvullende maatregel is gericht op de vele kleine ondernemers. Kleine ondernemers hebben vaak nog moeilijker toegang tot financiële steun. Ze zijn echter van enorm belang voor hun lokale gemeenschap en vaak zwaar getroffen door de coronacrisis.

De Nederlandse overheid gaat voor 95% garant staan voor deze overbruggingskredieten voor kleine ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van € 10.000 tot 50.000).

In beginsel wordt ook deze KKC regeling, evenals de BMKB-C regeling, uitgevoerd door de grootbanken, aangevuld met de Volksbank en Triodos Bank. Andere financiers kunnen zich hiervoor laten accrediteren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Een aantal van onze financieringspartners heeft zich hiervoor aangemeld. Zodra de accreditatie rond is biedt dat meer financieringsalternatieven naast de grootbanken.

Daarnaast  kunnen kleine ondernemingen ook terecht bij Qredits.

Qredits verstrekt microkredieten aan startende ondernemers en kleine bedrijven. Ook Qredits krijgt vanuit de overheid financiële ondersteuning om ondernemers die al krediet bij Qredits hebben uitstel van aflossing en rentekorting te geven. Daarnaast kan Qredits kleine ondernemers een Corona-Overbruggingskrediet van maximaal € 25.000 verstrekken. Dit kunnen bestaande klanten van Qredits zijn, maar ook  nieuwe klanten van Qredits, die elders al een (bank)lening hebben.

Ondanks alle eerdere overheidsmaatregelen en garantiestellingen zien we helaas een grote terughoudendheid bij financiers om kredieten te verstrekken. Een goede onderbouwing en aanlevering van de financieringsvraag blijft daarom cruciaal om de succeskans zo groot mogelijk en de doorlooptijd zo kort mogelijk te houden.

Laat je daarom begeleiden door een adviseur met kennis van zaken.

Meer weten? Neem direct contact op met Hans van Dienst of  Dick de Jong voor een vrijblijvend gesprek.