De doelstelling van Groenewegen & Lukaart is het zo veilig mogelijk leveren van diensten, het beschermen van klantgegevens en het bewaken van het vertrouwen van klanten. De visie van Groenewegen & Lukaart is vastgelegd in haar informatiebeveiligingsbeleid dat is opgesteld volgens de internationale norm ISO27001. Dit beleid omvat meerdere beveiligingsmaatregelen om gegevens te beschermen tegen lekken, verlies en diefstal. Daarmee handhaaft Groenewegen & Lukaart de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van de gegevens van klanten.

Voor meer informatie m.b.t. onze beveiliging kunt u onze Beveiligingsovereenkomst downloaden.