Topmondzorg verwerft 100% van de aandelen in
Pro-Da

Groenewegen & Lukaart heeft Pro-Da begeleid bij de succesvolle verkoop van haar bedrijf aan Topmondzorg. De begeleiding omvatte een waardebepaling van de aandelen, het voeren van meerdere gesprekken met Topmondzorg, het uitonderhandelen van de transactievoorwaarden en de coördinatie omtrent de effectuering en overdracht van de aandelen.

Over Pro-Da

Pro-Da levert mondzorg voor mensen die in zorginstellingen verblijven. Denk bijvoorbeeld aan senioren, mensen met dementie of mensen met niet-aangeboren hersenletsel, ofwel mensen die zorgafhankelijk zijn. De medewerkers van Pro-Da doen dit door naar deze mensen toe te gaan, zodat zij mondzorg kunnen krijgen in hun eigen vertrouwde omgeving.

Pro-Da zet hiervoor haar eigen tandartsen, mondhygiënistes, tandprothetici en preventieassistenten in. Daarbij voldoet de geleverde mondzorg aan alle eisen van de IGJ en mondzorg richtlijnen, waarbij er tevens oog is voor het welzijn van het individu én de identiteit van de zorginstelling.

Over TopMondzorg

TopMondzorg is onderdeel van de European Dental Group en is in Nederland met name bekend onder de naam Dental Clinics. Inmiddels zijn er meer dan 100 Dental Clinics-praktijken actief, verspreid over heel Nederland.

De European Dental Group heeft de ambitie om de kwalitatief leidende speler te zijn op het gebied van complete mondzorg voor diverse patiëntgroepen. Nordic Capital staat als investeerder achter de European Dental Group.

Pro-da

Meer weten?

Neem contact op met het dealteam. We gaan graag met u in gesprek!

Rutger Groenewegen
Rutger GroenewegenPartner
010 313 8533
06 24 78 31 31