Gedegen en no nonsense

De trajecten die wij met klanten en relaties doorlopen, zijn intensief en langdurig. In die tijd bouw je een band op en daarmee beginnen we bij voorkeur zo snel mogelijk. Want naast de feitelijke kennis over een organisatie of bedrijf willen we ook de ondernemer en diens beweegredenen leren kennen.

Uw verwachtingen

Wat verwacht u van een waarderingsadviseur, overnamespecialist of financieel deskundige?
Professionaliteit, onderling vertrouwen en onafhankelijkheid horen wij vaak. Daarnaast draait het in onze wereld om kennis en kunde. Groenewegen & Lukaart voldoet aan deze basisvoorwaarden en begeleidt (ver)koop- waarderings- en overnameprocessen binnen het MKB+ van A t.m. Z

De specialist die u begeleidt in een intensief traject zoals een waarderings-, overname- of participatietraject moet terzake kundig zijn en over ruime ervaring beschikken, is onze visie. Bij Groenewegen & Lukaart kunt u dan ook rekenen op pure professionaliteit. Wij werken inzake bedrijfsovernames voor kopende en verkopende partijen (nooit voor beiden tegelijk). Daarnaast worden wij ook ingeschakeld door de rechterlijke macht (Rechtbank of het Gerechtshof) en strijdende partijen. Wij werken voor kopende en verkopende partijen maar nooit voor beiden tegelijk.

Informatief en vrijblijvend

Een (ver)koop-, waarderings- of overnametraject van een onderneming is veelal intensief. Het is dan ook gewenst dat er een klik is tussen de partners in het traject. Daarom is het eerste gesprek dat u voert met een specialist van Groenewegen & Lukaart informatief en vrijblijvend.

Twee weken na dit gesprek ontvangt u een voorstel/advies met een samenvatting van dit gesprek. Bij dit advies/ voorstel is tevens een begroting ingesloten. Afhankelijk van het traject zal dit ook een overzicht bieden van de trajectonderdelen die wij overzichtelijk en gefaseerd aanbieden.

Wilt u meer informatie over onze specialismen en werkwijze? Neem contact met ons op.