Waarom een waardebepalingsspecialist?

Het inschakelen van een onafhankelijke waarderingsspecialist is vaak het begin van een succesvolle transactie of het begin van een oplossing van een conflict
Belangrijk is dat de waardeerder niet alleen onafhankelijk is maar ook vaktechnisch in staat is om te komen tot een realistische waardevaststelling.

De opleiding tot waardeerder kan op de universiteit genoten worden indien men over voldoende vooropleiding beschikt. De internationale graad die behaald kan worden, is die van MBV ofwel Master in Business Valuation.

Tijdens deze opleiding wordt niet alleen geleerd om toekomstige geldstromen op een juiste manier te kunnen interpreteren maar wordt de nadruk gelegd op het op een juiste manier te kunnen vaststellen van de vermogenskostenvoet (de Keu).

De studie duurt, met een vooropleiding op academisch niveau, nog 1,5 jaar en wordt afgesloten met het schrijven van een academische thesis en het verdedigen van een waarderingsrapport.

Het waarderingsrapport dient voldoende aandacht te besteden aan fiscale en economische aspecten en dient de waarderingstheorie op een goede manier te interpreteren. Tijdens de opleiding wordt veel aandacht aan al deze aspecten besteed maar wordt ook aandacht besteed aan communicatie, ondernemingsrecht en meer aspecten om op een professionele manier te kunnen fungeren als Business Valuator.