Management Buy Out (MBO) & Management Buy In (MBI)

Groenewegen & Lukaart adviseert en ondersteunt bij:
• Waardebepaling van de over te nemen onderneming
• Het uitwerken van de doelstellingen
• Een transactie uitonderhandelen en structureren
• Financieringen aantrekken, (aandelenkapitaal en leningen)
• Het coördineren van werkzaamheden van juristen, fiscalisten, accountants en andere specialisten.