Het nut van een bedrijfswaardering

Er zijn diverse aanleidingen voor het uitvoeren van een bedrijfswaardering en deze website biedt u hierover waardevolle informatie
Eerst dient er duidelijkheid te komen over het belang van deskundigheid inzake bedrijfswaarderingen:

Wanneer het relevant is de economische waarde van een onderneming te kennen, is het aan te bevelen deze door een specialist, die objectief en onafhankelijk is, te laten bepalen.

De economische waarde staat voor ‘de werkelijke waarde op het moment van waarderen’. Dit in tegenstelling tot de boekhoudkundige waarde, waar alleen naar de balanswaarde wordt gekeken.

Subjectief of objectief waarderen?

Subjectief waarderen betekent dat de waardeerder optreedt voor één partij. Als partijdeskundige heeft de waardeerder het belang van zijn partij (cliënt) te dienen.

Tegelijk moet de deskundige voldoen aan alle eisen die aan een objectieve adviseur gesteld mogen worden, maar is hij/zij in dit verband niet onpartijdig. De waardeerder dient dan ook altijd aan te geven in welke rol hij/zij optreedt.

Waarderingen geschieden ook in situaties waarin om een volkomen objectief oordeel gevraagd wordt via deskundigenwerk door de waardeerder.
Vaak vindt een dergelijk waarderingsverzoek plaats na een specifiek verzoek door de rechterlijke macht (Rechtbank of Gerechtshof). Het is van belang dat de waardeerder ervaring heeft op dit gebied omdat de rapportage en de procedure zelf dient te geschieden volgens voorgeschreven richtlijnen.

Groenewegen & Lukaart heeft de benodigde kennis, kunde en ervaring; ook op dit waarderingsgebied

Groenewegen & Lukaart verricht waarderingen in alle hier vermelde waarderingssituaties en zet haar vakkennis altijd optimaal in. De organisatie treedt op voor particulieren, bedrijven en voor de rechterlijke macht in opdracht van de Rechtbank of het Gerechtshof. Lukaart is dan ook gerechtelijk deskundige en lid van de LRGD.
Als u meer wilt weten over onze specialismen en werkwijze, verzoeken wij u om de ‘bel-mij-terug-memo’ in te vullen.