Wat is de bedoeling van een intentie­overeenkomst?

In het proces van de verkoop van een onderneming vinden verschillende stappen plaats, waaronder de waardebepaling, het zoeken en benaderen van kandidaten en de biedings- en onderhandelingsfase. Wanneer een verkoper en koper de eerste onderhandelingsresultaten hebben bereikt volgt doorgaans het ondertekenen van een intentieovereenkomst. Ook wel bekend als de intentieverklaring, Letter of Intent (kortweg ‘LOI’) of de voorovereenkomst. In deze overeenkomst worden de intenties en de overeengekomen afspraken tot aan dat moment vastgelegd. Het geeft als het ware de basis weer voor de transactie en biedt een leidraad voor de vervolgonderhandelingen.  

Waarom stellen partijen een intentieovereenkomst op?

Met een intentieovereenkomst streven de verkoper en koper een aantal doelen na:

  • Het weergeven van de intenties van partijen: de overeenkomst legt in eerste instantie de intenties en wensen van beide partijen vast. Het vastleggen van intenties kan weer helpen om vertrouwen en commitment tussen partijen op te bouwen. De intentieovereenkomst toont aan dat beide partijen serieus zijn om de transactie voort te zetten.
  • Het vastleggen van voorlopige overeenstemming: naast de intenties van partijen, worden in de intentieovereenkomst verschillende basisafspraken opgenomen waarover partijen het met elkaar eens zijn geworden. Denk hierbij aan de onderdelen van de transactie, de wijze van berekening van de koopsom, de methode van afrekening (locked box of closing accounts), de effectieve datum en leveringsdatum en veelal exclusiviteit.
  • De onderhandelingsbasis bepalen: verder fungeert de intentieovereenkomst als basis voor de verdere onderhandelingen. De overeenkomst kan misverstanden of onverwachte situaties achteraf vermijden of verminderen door de acties tot aan de closing op te nemen inclusief het tijdspad en de taakverdeling. Hoe wil de koper bijvoorbeeld het due diligence onderzoek (ook wel boekenonderzoek) inrichten en wat is de doorlooptijd hiervan? Wie stelt daarnaast de eerste concept(en) van de definitieve transactiedocumentatie op?

Juridische vorm en status van de intentieovereenkomst

De intentieovereenkomst kan variëren in vorm en in de mate van juridische geldigheid. De intenties en afspraken kunnen informeel en vrijblijvend worden opgenomen op één A4’tje, maar ook in een uitgebreid formeel document, waarin meerdere bindende bepalingen zijn opgenomen. Meestal vinden partijen elkaar in de middenweg, namelijk een intentieovereenkomst die in eerste instantie niet-bindend is, maar op sommige onderwerpen wel enige mate van bindendheid heeft.

Het kan bijvoorbeeld bepaalde vertrouwelijkheidsafspraken bevatten die van kracht blijven, zelfs als de definitieve overeenstemming niet wordt bereikt. Daarnaast kunnen in de intentieovereenkomst afspraken of zelfs een schadevergoedingsbeding worden opgenomen wanneer één van de beide partijen in een vergevorderd stadium alsnog wil afzien van de overeenkomst.

Opschortende voorwaarden

Naast de genoemde basisafspraken in de intentieovereenkomst worden ook vaak opschortende (of ontbindende) voorwaarden opgenomen. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op het naar tevredenheid afronden van het due diligence onderzoek door de koper of op het ophalen van de benodigde financiering voor de transactie door de koper. Opschortende voorwaarden kunnen zich ook richten op specifieke bepalingen in de definitieve transactiedocumentatie. De transactiedocumentatie betreft de uiteindelijke koopovereenkomst, maar ook bijvoorbeeld een geldleningsovereenkomst als de verkoper een geldlening (vendor loan) verstrekt aan de koper. Daarnaast kan ook een overeenkomst van opdracht onderdeel zijn van de transactiedocumentatie in het geval dat de verkoper nog een aantal maanden na overname verbonden blijft aan de onderneming.

Bent u zich aan het oriënteren op de verkoop van uw onderneming of de aankoop van een (andere) onderneming? En zoekt u daarbij juridische, financiële of bedrijfskundige ondersteuning? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend en inspirerend gesprek.

Deel dit artikel

Marijn van der Hoofden
Ilse van Iwaarden

0113 853 400

LinkedIn

Stuur bericht