Familiebedrijven zijn goed voor bijna 30% van de banen in Nederland en zijn een belangrijke aanjager van innovatie. Ze zorgen niet alleen voor werkgelegenheid, maar zijn ook sterk verbonden met én betrokken bij lokale gemeenschappen. De ‘motor van de Nederlandse economie’ ziet zich echter gesteld voor veel uitdagingen en ‘loopt tegen de grenzen van het familiebedrijf’ aan.

Uitdagingen voor het familiebedrijf

Hebben we het over het Nederlandse familiebedrijf, dan is bedrijfsopvolging vaak een gedachte die kort daarop volgt. Of moeten we zeggen: het steeds vaker ontbreken van een geschikte opvolger. Want wanneer er al sprake is van een volgende generatie, dan is het nog maar de vraag of zij kunnen én willen ondernemen. En soms komt de opvolging simpelweg nog te vroeg voor de volgende generatie.

Ook wordt het familiebedrijf geconfronteerd met een uitdagend en onzeker economisch klimaat, Haagse druk op de bedrijfsopvolgingsregeling, groeiende internationalisering en een alsmaar aanhoudend tekort op de arbeidsmarkt. Hoe waarborg je in zo’n complex speelveld de continuïteit van de onderneming en zorg je ervoor dat innovatie en groei mogelijk blijven? Steeds vaker zien we dat private equity een passende oplossing is voor uitdagingen van het Nederlandse familiebedrijf.

Wat is private equity?

Het familiebedrijf financiert investeringen doorgaans uit eigen middelen of stapt voor financiering naar een bank of alternatieve financier. Tegenwoordig wordt ook steeds vaker de stap gezet naar financiering door participatiemaatschappijen. Bij private equity gaat het feitelijk om investeerders die buiten de aandelenbeurs om bedrijven financieren, zoals het financieren van familiebedrijven.

Het sentiment rond private equity, ook wel bekend als participatie- of investeringsmaatschappij, is soms nog wat negatief. De verwarring tussen private equity en hedgefunds spelen daarbij volgens ons een belangrijke rol. Hedgefunds proberen waarde te vinden door te speculeren op waardestijgingen of waardedalingen. Participatiemaatschappijen richten zich op het creëren van waarde.

Wellicht wat generaliserend, maar een aantal jaren geleden was het in de wereld van private equity ‘de standaard‘ dat er op basis van een meerderheidsbelang werd geparticipeerd. In combinatie met de inbreng van groeikapitaal, kostenbesparingen en optimalisatie van het werkkapitaal werd door de participanten toegewerkt naar een exit na een periode van circa 5 á 7 jaar. Maar dit ‘standaard’ private equity model verandert.

Private equity verandert

De toegenomen beschikbaarheid van (risicodragend) kapitaal en concurrentie tussen investeringsmaatschappijen hebben ervoor gezorgd dat de noodzaak om onderscheidend te zijn de afgelopen jaren sterk is gegroeid. Participatiemaatschappijen richten zich bijvoorbeeld op specifieke sectoren of op bedrijven die in een bepaalde levensfase verkeren. Denk hierbij aan bedrijven die voor hun groei op zoek zijn naar kapitaal, kennis en kunde om die (groei)fase het hoofd te kunnen bieden.

De investeringshorizon is tegenwoordig minder vaak ’in beton gegoten’. Er zijn uiteraard wel private equity partijen die een focus hebben op een vaste termijn en zich als doel stellen om na die periode weer afscheid te nemen. Ingegeven door onder andere stabiele rendementen van familiebedrijven hebben investeerders echter steeds vaker een langetermijnfocus. Als onderdeel van de veranderingen van de private equity wereld vinden er ook meer participaties op basis van een minderheidsaandeel plaats.

Kortom, ook private equity verandert mee met de sterk gewijzigde marktomstandigheden. Maar waar ligt de meerwaarde van private equity voor het familiebedrijf?

De waarde van private equity voor het familiebedrijf

Familiebedrijven kenmerken zich onder andere door een langetermijnfocus, een doorgaans behoudende financieringsstructuur, trots op hun product, een sterke positie in de lokale gemeenschap en loyaliteit en betrokkenheid bij het personeel. Maar ook en steeds vaker door het ontbreken van passende bedrijfsopvolging. Combineer dat met bijvoorbeeld (internationale?) ambities van het familiebedrijf, de benodigde innovaties en een toenemende complexiteit van markten, waardoor de grenzen van het familiebedrijf regelmatig worden bereikt.

Private equity kan in die situaties een uitkomst bieden. Zo kunnen private equity partijen zorgen voor het benodigde kapitaal om groei te realiseren. Ook brengen deze partijen kennis en een netwerk mee dat familiebedrijven kan helpen bij de uitvoering en realisatie van plannen, zoals het aanboren van nieuwe markten of de verdere professionalisering van de organisatie. De frisse blik van een strategisch partner kan het bedrijf nieuwe inzichten geven. Bovendien biedt de samenwerking met een investeringsmaatschappij aandeelhouders de mogelijkheid om (een deel van) het vermogen dat werd opgebouwd te verzilveren.

Een strategisch partner in private equity

Is dan iedere participatiemaatschappij een goede match voor uw onderneming? Zeker niet. Het gaat immers niet alleen om de groei en professionalisering die u met uw nieuwe strategisch partner kunt realiseren. Maar vooral ook om de aansluiting op de (kern)waarden van het familiebedrijf en de toegevoegde waarde van private equity op strategisch en operationeel vlak. Door ook die aspecten te betrekken bij het zoeken van een strategische partner kan de sterke positie van het familiebedrijf verder worden uitgebouwd. Mogelijk ook voor de komende generaties.

Wilt u meer weten over de rol die private equity voor uw bedrijf kan vervullen? Of zoekt u advies over de waardering, verkoop of financiering van uw onderneming? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend en inspirerend gesprek.

Deel dit artikel

Marijn van der Hoofden
Edwin van Belle

010 313 8523

LinkedIn

Stuur bericht