Door hoge schulden dreigt een faillissement? Zijn er crediteuren die niet mee willen werken aan een oplossing? Wellicht kan de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) een oplossing bieden. Dit is een wet die per 1 januari 2021 in de Faillissementswet (Fw) is opgenomen. Het doel van de WHOA is om bedrijven die in de kern levensvatbaar zijn, een extra instrument te bieden om de kans op voortbestaan te vergroten.

Wat is de WHOA?

De WHOA maakt het mogelijk om op twee manieren de huidige schulden te herstructureren: (1) Door een onderhands akkoord te sluiten met schuldeisers (en aandeelhouders) of (2) wanneer de schuldeisers niet willen, die te dwingen, om toch akkoord te gaan. Ten gevolge hiervan hoeft de ondernemer dus niet failliet te gaan. De WHOA-procedure ziet er als volgt uit:

Stap 1: Start van het traject

De ondernemer kan zelf het initiatief nemen om de WHOA in werking te laten treden. Zo benut de ondernemer de mogelijkheid om de schulden te verlagen, en zo de continuïteit van de onderneming te waarborgen. Ook kunnen schuldeisers, aandeelhouders of de ondernemingsraad de rechtbank vragen een herstructureringsdeskundige te benoemen om een WHOA-traject te starten.

Stap 2: Akkoord aanbieden

De ondernemer of herstructureringsdeskundige dient een voorstel te maken van een financiële herstructurering van het bedrijf. Dit voorstel is vormvrij en er kunnen dus verschillende methoden van herstructurering gebruikt worden zoals kwijtschelding van de lening, aanpassing van de overeenkomst, verlenging van de lening of de schuld voor aandelen verruilen. Dit akkoord zal worden aangeboden aan de schuldeisers.

Stap 3: Indeling en stemming

In het voorstel worden de schuldeisers ingedeeld in verschillende “klassen”. Deze klassen worden ingedeeld op basis van de rechten in een faillissement. Zo behoren de schuldeisers met dezelfde rechten dus ook tot dezelfde klasse. Binnen een klasse wordt een stemming gehouden voor akkoord van het voorstel. Twee-derde van het vertegenwoordige kapitaal dient voor te stemmen voor een akkoord.

Stap 4: Homologatie

Indien minstens één klasse heeft ingestemd met het akkoord, kan de rechter worden verzocht het akkoord te homologeren (ofwel: goed te keuren). Dit verzoek kan worden gedaan door de ondernemer of de herstructureringsdeskundige. Wanneer het akkoord wordt gehomologeerd door de rechter, is het bindend voor alle schuldeisers. Het kan dus het geval zijn dat schuldeisers tegen het voorstel hebben gestemd maar toch gebonden zijn aan het akkoord.

Wanneer is de WHOA interessant?

De WHOA is inzetbaar voor bedrijven die in zwaar weer verkeren, die toch in de kern levensvatbaar zijn. Door de aanpak van covid 19 zijn er veel ondernemingen die over hoge schulden beschikken en waarbij deze wet als hulpmiddel kan worden gebruikt. Naast de WHOA te gebruiken om uw bedrijf te continueren, kan de WHOA gebruikt worden om een onderneming buiten een faillissement om te liquideren.

Bent u zelf van plan een WHOA-traject op te starten of wordt u als schuldeiser benaderd met een dergelijke procedure? Ons team van specialisten staat voor u klaar! Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

Deel dit artikel

Marijn van der Hoofden
Groenewegen & Lukaart

010 – 522 68 00

LinkedIn

Stuur bericht