Bent u klaar voor een bedrijfs­overname?

Een bedrijfsovername kan een effectieve manier zijn om groei te realiseren. Bijvoorbeeld als bepaalde marktomstandigheden verdere groei van uw onderneming belemmeren. Zo staat de krappe arbeidsmarkt tegenwoordig de groei in veel sectoren in de weg. Het overnameproces zelf is echter niet het enige dat aandacht nodig heeft om een bedrijfsovername tot een succes te maken. In deze blog leest u met welke factoren u vóór het overnameproces rekening moet houden.

Ga na of u en uw onderneming er klaar voor zijn om een overnameproces in te gaan. Daarnaast kunt u zichzelf afvragen of u na de overname over voldoende slagkracht beschikt om beide ondernemingen succesvol voort zetten.

Keuze of noodzaak

Een belangrijke vraag die u zichzelf vooraf kunt stellen is: wat is het beoogde doel van een bedrijfsovername? Wilt u uw marktaandeel vergroten of wilt u bijvoorbeeld synergievoordelen behalen? Andere voorbeelden van doelen zijn verticale integratie, diversificatie of het verwerven van specifieke kennis waarover een ander bedrijf beschikt.

Soms is het noodzakelijk om een ander bedrijf over te nemen. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat een concurrent een te dominante positie in de markt inneemt. Om uw eigen marktaandeel te verdedigen zult u dan voor de overweging komen te staan of u wel of niet gaat deelnemen aan een competitief overnameproces.

Aandachtspunten

In alle gevallen zult u capaciteit vrij moeten maken voor het overnameproces en moet u nadenken over een financiële planning. Als u op dit moment onmisbaar bent in uw eigen onderneming kan dat ertoe leiden dat u geen ruimte heeft voor een bedrijfsovername of een succesvolle integratie van beide bedrijven ná overname. Bij een voorgenomen bedrijfsovername raden wij u daarom aan om – net als bij een voorgenomen verkoop – de afhankelijkheid van uzelf in uw onderneming te verkleinen.

Daarnaast is de financiering van een overname, de financiële gezondheid van uw huidige onderneming én die van het potentiële overnamedoelwit een belangrijk onderdeel. En heeft u al nagedacht over welke kapitaalbronnen u kunt gebruiken en of uw huidige onderneming nog ruimte biedt voor aanvullende financiering?

Een externe financier heeft niet alleen aandacht voor het overnamedoelwit, maar wil ook zeker weten of uw huidige onderneming als vangnet kan dienen. Als u over een financieel gezond en stabiel bedrijf beschikt kan de cashflow een aanvullende zekerheid bieden aan een financier. In dat kader kunt u nu al aandacht schenken aan het optimaliseren van het werkkapitaal door verkorting van de debiteurentermijn, uitbreiding van de krediettermijn bij leveranciers en verbetering van voorraadbeheer.

Verder raden wij u aan om na te gaan welke nadere zekerheden er vanuit uw huidige onderneming te verstrekken zijn. Beschikt u bijvoorbeeld over activa waarover u pandrechten kunt verstrekken? Of rusten er wellicht nog pandrechten op activa uit eerdere financieringen die inmiddels kunnen worden vrijgegeven? Door hier oog voor te houden bent u beter voorbereid zodra een overnamemogelijkheid zich aandient. Bovendien leidt dit dan tot een efficiëntere financieringsaanvraag.

Timing

Stel dat u over de capaciteit en kapitaalbronnen beschikt voor een bedrijfsovername, wat is dan het juiste moment voor een overname? Dat hangt van veel factoren af. In de eerste plaats: staat het geïdentificeerde overnamedoelwit überhaupt open voor verkoop? Stel dat dat zo is of dat u bijvoorbeeld een verkoopprofiel heeft ontvangen, zijn de marktomstandigheden dan gunstig voor een overname? Goede marktomstandigheden zijn prettig voor uw huidige onderneming, maar maken wel dat de bedrijfswaardering van het overnamedoelwit waarschijnlijk ook hoger zal liggen. Een ander voorbeeld is de rentestand. Een gunstig financieringsklimaat met een lagere rentestand kan het gemakkelijker en goedkoper maken om financiering te verkrijgen voor een overname.

Of een overname voor u op het juiste moment komt, hangt daarnaast af van uw strategische doelstellingen en groeiplannen voor de toekomst. Het kan echter ook noodzakelijk zijn om de timing te vervroegen door consolidatietrends binnen de branche. In dat kader is het verstandig om de kansen binnen uw branche in de gaten te houden. Zijn er bijvoorbeeld concurrenten met een opvolgingsvraagstuk die wellicht openstaan voor een samenwerking en toekomstige verkoop?

Een bedrijfsovername: verschillende factoren en overwegingen

Al met al is het beste moment voor een bedrijfsovername een complex samenspel van factoren. U zult verschillende overwegingen moeten maken. Als u zich oriënteert op een overname en behoefte heeft om de mogelijkheden te onderzoeken, neem dan contact op met Groenewegen & Lukaart Corporate Finance. Wij ondersteunen u graag in een vroeg stadium om zo een optimaal eindresultaat te bereiken.

Deel dit artikel

Marijn van der Hoofden
Erik Brouwers

0113 853 400

LinkedIn

Stuur bericht