De afgelopen jaren hebben we te maken gehad met diverse nationale en internationale crises. Daarnaast worden we geconfronteerd met snelle ontwikkelingen op het gebied van innovatie en ICT. Van de pandemie, de oorlog in Oekraïne en ongekende prijsstijgingen (en -dalingen) tot de snel oplopende kapitaalmarktrente en een bouw- en woningcrisis. Maar ook de ontwikkelingen op het gebied van big data, de opkomst van ChatGPT en de toenemende risico’s op hacking en rasomware. Al deze ontwikkelingen hebben invloed op ondernemers, ondernemingen en dus op de economische waarde. En hoe ga je hier als waarderingsdeskundige mee om?

De toekomst ‘voorspellen’

Een waarderingsdeskundige is een professional die op basis van ervaring, vaardigheden, kennis en inzicht bedrijfseconomische berekeningen maakt. Hiermee wordt de economische waarde van een onderneming, een pakket aandelen of een bedrijfsonderdeel vastgesteld. De waarderingsdeskundige kijkt naar de risico’s, onzekerheden en de tijd die nodig is om de verwachte inkomende en uitgaande geldstromen te realiseren. Dit geeft ondernemers en potentiële investeerders inzicht in de toekomstige rendementen en vormt de basis voor investeringsbeslissingen. Er wordt dus voornamelijk gekeken naar de toekomst. Maar hoe ‘voorspel’ je de toekomst in roerige tijden?

Als de toekomst net zo voorspelbaar was als de historische financiële gegevens, zou het vak van waarderingsdeskundige niet zo uitdagend zijn. De waarde van een onderneming kan dan vrij eenvoudig berekend worden door het gebruik van zogenaamde markt multiples. In tijden van onzekerheid vormen deze multiples echter niet voldoende basis voor een reële waardebepaling. De methode houdt namelijk geen rekening met onzekerheden in de toekomst, laat staan de uitdagingen waar ondernemers op dit moment mee te maken hebben. Dit vereist een andere methode.

Een reële waardering

Een betrouwbare waardering vraagt dus om meer. In welke mate kunnen toekomstige ontwikkelingen de geldstromen van de onderneming beïnvloeden? Natuurlijk wordt hierbij rekening gehouden met de ontwikkelingen in de branche en macro-economie, maar voor het ‘voorspellen’ van de juiste (economische) tendens moet er ook uitgebreid naar het verleden worden gekeken. Tot slot is de vraag: wat is de impact van de ontwikkelingen op de onderneming en op welke wijze speelt zij hierop in? Is er onzekerheid over de wendbaarheid van de onderneming, dan heeft dit gevolgen voor het risicoprofiel en de uitkomst van de waardebepaling. Is de ondernemer of het management in staat om de gevolgen te onderkennen en juist te projecteren in de toekomstvisie en het ondernemingsplan van de organisatie, dan kan dit zelfs leiden tot een hogere waarderingsuitkomst.

Wendbaar zijn en anticiperen op verandering dus. Overigens leert de ervaring dat bedrijven die vooroplopen niet per definitie het succesvolst hierin zijn. Dit heet ook wel de wet van de remmende voorsprong. Wat is er nog over van de waarde van bijvoorbeeld wereldspelers als Kodak, IBM, General Electric en Nokia? Voor een optimale waardeontwikkeling is het in deze roerige tijden vooral belangrijk om goed te blijven kijken naar wat er in de sector speelt, de reacties van concurrenten te monitoren en de best practices te volgen. Een waardering geeft daarnaast inzicht in waar de waarde bepalende elementen en kwetsbaarheden liggen. Inzicht dat u als ondernemer in staat stelt om effectief te sturen en grip te houden op de waarde van uw onderneming of toekomstige investering.

Ook een waardebepaling door een deskundige laten uitvoeren? Mijn team en ik staan graag voor u klaar! Neem vrijblijvend contact met ons op.

Deel dit artikel

Marijn van der Hoofden
Rutger Groenewegen

010 - 522 68 00

LinkedIn

Stuur bericht