Het verkopen van uw bedrijf is niet niks. Bij een dergelijke ingrijpende beslissing spelen uiteraard allerlei overwegingen een rol. Is het nu een goed moment om een verkoop op te starten? Hoe ziet mijn toekomst er uit zonder mijn eigen bedrijf? Wat kan ik verwachten qua verkoopprijs, kan ik wellicht financieel onafhankelijk worden? Zo zijn er nog vele vragen op te noemen waarover nagedacht kan (of moet) worden voordat u de knoop doorhakt. Als overname-adviseurs helpen wij u graag om heldere antwoorden te geven op dergelijke overwegingen. Dat geeft overzicht en rust en zorgt ervoor dat u beter voorbereid bent op het verkooptraject.

Zonder andere overwegingen tekort te willen doen, merken wij in onze praktijk dat de te verwachten verkoopopbrengst een hele belangrijke vraag is. Om u inzage te geven stellen wij een waardebepaling op die als het ware uw bedrijf ‘taxeert‘. Wel moet worden gezegd dat het bedrag uit een waardebepaling niet altijd de uiteindelijke verkoopprijs wordt die u ontvangt. Deze kan afwijken, zowel in positieve als in negatieve zin. Hoe kan dat nou? Is de waardebepaling dan niet goed geweest? En in hoeverre is een waardebepaling dan eigenlijk een zinvolle actie?

Waardebepaling in de praktijk

Het verschil tussen waarde en prijs is dat waarde altijd vanuit de eigen optiek wordt bekeken. Stel dat een geïnteresseerde koper ruimte over heeft in zijn bedrijfspand en de operatie van uw bedrijf daar makkelijk in kan onderbrengen. Dat betekent dat de overnemende partij de huur die wordt betaald (op termijn) kan schrappen. Een dergelijke omstandigheid werkt in beginsel waardeverhogend voor de geïnteresseerde koper. Andersom zijn er ook voorbeelden te noemen. Het kan zijn dat de geïnteresseerde koper voorziet dat klanten gaan opzeggen, aangezien de koper op andere terreinen juist concurreert met diezelfde klanten. Dergelijke koperspecifieke omstandigheden zijn uiteraard geen onderdeel geweest van de (theoretische) waardebepaling, maar kunnen bij een verkooptraject wel degelijk (een forse) invloed hebben op de prijs.

Waardebepaling als voorbereiding

Is een waardebepaling daarmee op voorhand zinloos? Nee, zeker niet. De waardebepaling geeft inzicht in de waarde-elementen van uw bedrijf en stelt u in staat om goed voorbereid de onderhandelingen aan te gaan. Het vormt een stuk huiswerk dat gedaan moet worden om goed geïnformeerd de prijsonderhandelingen te kunnen voeren en daarmee een zo goed mogelijke verkoopprijs voor u als klant te bedingen.

Daar waar de (ondernemings)waarde vooral wordt bepaald door geldstromen, groei en risico wordt de verkoopprijs in belangrijke mate bepaald door vraag en aanbod. De prijs wordt daarnaast ook beïnvloedt door factoren als gemoedstoestand, het verschil in visie en het momentum.

Wilt u weten wat de waarde van uw bedrijf is? Een bedrijfswaardering is een gedegen basis waarop u kunt oordelen, beslissen of kunt bijsturen. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend en inspirerend gesprek.

Deel dit artikel

Marijn van der Hoofden
Rutger Groenewegen

010 - 522 68 00

LinkedIn

Stuur bericht