Waardering is belangrijk: juist als het over uw bedrijfswaarde gaat!

In 2018 hebben de specialisten van Groenewegen-Lukaart weer verschillende waarderingsopdrachten uitgevoerd. Deze waarderingswerkzaamheden dienen uiteenlopende doeleinden voor ondernemingen binnen diverse sectoren. Zo zijn waarderingswerkzaamheden vaak een integraal onderdeel van een koop- of verkooptraject. De waardebepaling in een verkooptraject dient opgesteld te worden om een vraagprijs te formuleren, terwijl bij de aankoop van een onderneming deze waarde gebruikt wordt om een bod uit te brengen. In beide trajecten vormt de (berekende) waarde van de onderneming derhalve een belangrijke input voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper om uiteindelijk tot een transactie te komen.

Daarnaast worden door Groenewegen-Lukaart waarderingen uitgevoerd van aandelen en/of ondernemingen in het kader van onder meer echtscheidingen, aandeelhoudersconflicten en erfeniskwesties. Dergelijke waarderingen worden zowel vanuit een rol als (bindend) adviseur voor beide partijen gedaan als vanuit een rol als partijadviseur.

Tevens kunnen waardebepalingen worden opgesteld in opdracht van de rechtbank. Hierbij treedt de specialist van Groenewegen-Lukaart op als gerechtelijk deskundige. Als gerechtelijk deskundige dient de waardeerder tot een objectieve waardebepaling te komen en is deze gebonden aan specifieke regelgeving met betrekking tot onder meer hoor- en wederhoor procedures.

Tot slot worden waarderingswerkzaamheden uitgevoerd in het kader van een second opinion van door derde partijen opgestelde waardebepalingen. Deze werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het verifiëren van de gehanteerde uitgangspunten en de toegepaste rekenmethodes.

Onderstaande staafdiagrammen bieden inzicht in de grootte en aard van de waarderingswerkzaamheden van Groenewegen-Lukaart in 2018. Het bovenste diagram geeft een overzicht van het aantal waardebepalingen per sector. Het onderste diagram geeft een verdeling van het aantal waardebepalingen naar grootte van de onderneming. Verder biedt het onderste diagram inzicht in het doeleinde van de waardering. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen waarderingswerkzaamheden ten behoeve van een aan- of verkooptraject en waarderingswerkzaamheden ten behoeve van overige doeleinden zoals echtscheidingen, aandeelhoudersconflicten en erfeniskwesties.

Waarderingen per sector

Waarderingen per groote en doeleinde