Delta Coastal Services B.V. (DCS) is een jong bedrijf dat zich heeft
gespecialiseerd in het leveren van zowel natte als droge support voor baggeren
grondverzetwerkzaamheden. Vanuit de haven van Vlissingen bedient DCS
een breed scala van klanten door middel van survey werkzaamheden, tender
services en wind farm support. Het leveren van support bij onder andere
baggerwerkzaamheden en kustversterking is voor DCS ook een van haar
specialisaties.

Grotere behoefte aan werkkapitaal door groei
De afgelopen jaren is DCS snel gegroeid door het succesvol binnenhalen van
meer en grotere opdrachten. De werkkapitaalbehoefte is daardoor evenredig
gestegen. DCS heeft bijvoorbeeld het mandaat gewonnen om voor haar afnemer Van
Oord projecten voor de kust van Ameland en Vlieland uit te voeren. Om de
werkkapitaalbehoefte voor deze opdracht in te vullen werd de zoektocht
gestart naar een geschikte partner voor het financieren van deze nieuwe
projecten, welke vaak in deelfacturen en pas na 45 dagen worden betaald.

Huidige bankfaciliteit niet voldoende
Een verhoging van de bestaande bank faciliteit voor dit project was helaas niet
mogelijk. Hierdoor is DCS in contact gekomen met Hans van Dienst van
Groenewegen & Lukaart (G&L) en werd er direct gezocht naar een alternatief.
Vanwege haar andere manier van financieren werd NoviCap al snel gevonden.
Door goed samen te werken met de huisbank van DCS was NoviCap in staat
een add-on faciliteit van €400.000 aan te bieden bovenop het bestaand
bankkrediet. Dit zorgt ervoor dat DCS verder kan groeien.

Hans van Dienst, G&L: “Typisch een geval van op het juiste moment
op de juiste plaats. NoviCap en ik hadden in die tijd toevallig net een
kennismakingsgesprek gehad toen DCS zich met deze vraag bij ons meldde.
Uit het contact dat ik vervolgens had met NoviCap bleek dat zij niet per
definitie stelt dat termijnbetalingen niet kunnen worden bevoorschot. NoviCap
kijkt echt naar de specifieke afspraken welke in de overeenkomst met de
opdrachtgever zijn gemaakt. Daarmee onderscheidt NoviCap zich op een zeer
positieve manier en bieden zij absoluut meerwaarde in de markt. Een ander
voordeel van NoviCap is dat zij bereid zijn samen te werken met de bank en zo
een additionele kredietlijn kunnen vertrekken”.

Jeffrey Geene, controller bij DCS: “Wij werken veel op projectbasis waarbij
deelfacturen de norm zijn en er vaak tegen het einde van het project een eind
afrekening plaatsvindt. Deze wijze van facturatie schrikt veel factoring
bedrijven af vanwege eventuele verrekeningen die plaats kunnen vinden.
NoviCap gaat hier anders mee om en was bereid om een aantal van onze
debiteuren te financieren om zo een kredietlijn van €400.000 te faciliteren
waardoor wij over een betere werkkapitaalpositie beschikken en zonder
problemen kunnen doorgroeien met nieuwe projecten. Daarnaast biedt
NoviCap aantrekkelijke rentes en door de ruime kredietlimieten kunnen we in
de toekomst doorgroeien”.

Focus
NoviCap legt de focus op het financieren van grote en kredietwaardige
debiteuren, zoals Van Oord. Ook vraagt NoviCap per factuur een
betaalbevestiging van de debiteur, waardoor zij in staat zijn hoge limieten af te
geven in combinatie met zeer scherpe tarieven. Mede door deze
betaalbevestigingen zijn deelfacturen van projecten en eventuele
eindafrekeningen geen probleem.

Na een succesvol gefinancierd project, sleepte DCS een tweede project binnen
waardoor wederom een hogere financieringsbehoefte ontstond. De bestaande
faciliteit bij NoviCap kon gemakkelijk worden verhoogd waardoor ook dit
project aangenomen en uitgevoerd kon worden. In de toekomst blijft de
kredietlijn meegroeien met DCS, naarmate zij meer projecten uitvoeren in
binnen en buitenland.

Bron: Case Study NoviCap