Geld lenen is niet meer zo eenvoudig als voorheen. Toch kunt u als ondernemer om verschillende redenen behoefte hebben aan extra financiële middelen. Naast bankleningen en kredietfaciliteiten zijn er tal van alternatieve financieringsmogelijkheden, zoals; gestapeld financieren (de bank wil niet 100% financieren, dus een alternatieve financier is vereist), financiering via het eigen netwerk (Family, Friends, Fools & Fans), Crowdfunding, Participatiemaatschappijen, Factoring, Leasing, informal investors en Business Angels. Wij van G&L maken tevens gebruik van onze partner Credion.

Welke financieringsvorm u ook kiest, voor een succesvolle financiering is een goed onderbouwde financieringsaanvraag noodzakelijk

Hierin geeft u antwoord op en krijgt u inzicht in de volgende aspecten:

  • de activiteiten van uw onderneming
  • de werkelijke financieringsbehoefte
  • de kansen en bedreigingen
  • de meerjarenbegroting
  • de liquiditeitsplannen
  • de eventuele eigen inbreng en/of risico’s in combinatie met de te verstrekken zekerheden
  • de doelstellingen die u met de gevraagde financiering beoogt.

Een goed onderbouwde financieringsaanvraag vergroot de kans op een positief besluit van potentiële financiers

Om die reden is deskundige begeleiding bij het indienen van de aanvraag een belangrijke stap op weg naar succes. De adviseurs van Groenewegen & Lukaart staan u professioneel bij. Zij nemen uw werk en zorgen uit handen en voeren de regie. Vanzelfsprekend nemen zij hierin ook de combinatie van financieringsvormen mee als mogelijke oplossing voor uw financieringsvraagstuk.