Als je een conflict hebt, wil je daar natuurlijk zo snel mogelijk vanaf. Mediation is daar de perfecte oplossing voor.

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een conflict met behulp van een onafhankelijke mediator. Die begeleidt alle betrokken partijen bij het vinden van een oplossing die voor iedereen werkbaar en aanvaardbaar is. Daardoor is de bereidheid om tot een oplossing te komen en deze ook uit te voeren bij mediation groter dan wanneer de rechtbank deze “oplossing” bepaalt. Immers, de rechtbank bepaalt eigenlijk alleen wie gelijk heeft en wie ongelijk. Mediation streeft naar win-win oplossingen. Daarnaast is het ook goedkoper. De kosten van een gerechtelijke procedure en twee advocaten kunnen immers flink oplopen.

Mediation bestaat uit een aantal bemiddelingsgesprekken tussen u, uw conflictpartner en de bemiddelaar. De bemiddelaar is de gespreksleider en begeleidt u in het gesprek en in het proces.

Onenigheid met je compagnon? Verschil van inzicht met je mede-aandeelhouder of vennoot? Slechte communicatie met een collega? In conflict met je leidinggevende? Dreigend ontslag? Ziekteverzuim of werken aan re-integratie? Mediation is toepasbaar op veel terreinen.

Mediation zowel geschikt voor in- als externe conflicten

Uiteraard hoeft zakelijke mediation niet alleen te worden toegepast bij interne zakelijke conflicten. Het is ook toepasbaar bij conflicten die je bijvoorbeeld hebt met een leverancier, een klant of een bedrijf. Bijvoorbeeld omdat een ander bedrijf zijn afspraken niet is nagekomen, maar jij wel de factuur moet betalen. Of misschien word jij daar wel van beschuldigd, terwijl je netjes alles hebt gedaan wat een klant van je vroeg. Dat is een zeer vervelende situatie waar een oplossing voor moet komen.

Maar je wilt de band met je opdrachtgever of klant niet op een nare manier verbreken. Want in veel gevallen moet je ook daarna nog gewoon met elkaar samenwerken. Dan wil je wel dat het conflict goed wordt opgelost.

Met de onpartijdige mediator aan het roer worden beide partijen gehoord en wordt er gezamenlijk gezocht naar een passende oplossing. Net als bij gewone mediation kan een mediator bij zakelijke mediation geen beslissingen afdwingen. Mochten beide partijen er echt niet uitkomen, dan kan altijd nog worden overgegaan tot juridische stappen.

De voordelen van Mediation op een rij:

  • beide partijen denken na over een oplossing voor het conflict;
  • beide partijen houden zelf de volledige regie in het oplossen van het conflict;
  • mediation verloopt sneller dan een juridische procedure;
  • mediation is informeler dan een juridische procedure;
  • bij mediation hoeven partijen zich niet te beperken tot juridische argumenten;
  • alles wat ter sprake komt tijdens mediation is vertrouwelijk.