Bedrijfsopvolging binnen familiebedrijven

Een bedrijfsoverdracht binnen een familiebedrijf is doorgaans geen eenvoudige kwestie. Met ruime ervaring op het gebied van (financieel) organisatieadvies is Groenewegen & Lukaart de aangewezen partner voor het begeleiden van overnametrajecten. Hierbij ligt de focus niet alleen op de cijfers, maar vooral ook op de menselijke kant.

Aan wie geeft u het stokje door?

Vroeg of laat komt er een moment dat u zich afvraagt wie het stokje van u overneemt. Denkt u aan één van uw kinderen, managers of misschien een opvolger van buitenaf? In alle gevallen zal u de de continuïteit en zelfstandigheid van uw bedrijf willen waarborgen.

Management buy-in/-out

Als opvolging vanuit de familie niet mogelijk is of als dit zakelijk of emotioneel gezien niet de beste keuze blijkt, begeleidt Groenewegen & Lukaart u bij het vinden van een externe koper (management buy-in). Ook als u uw bedrijf wilt overdragen aan het zittende management (via een management buy-out) begeleiden wij u graag. Via ons uitgebreide netwerk en onze database, kunnen we actief zoeken naar een geschikte externe koper.

Heldere kijk

Bij het maken van keuzes die bij de opvolging komen kijken, is inzicht en een heldere kijk op familie, bedrijf en eigendom van belang. Wij scheppen duidelijkheid en begeleiden ondernemers persoonlijk bij de vele keuze- en beslismomenten. Groenewegen & Lukaart is een onafhankelijke organisatie die bedrijfsopvolgingsprocessen binnen het MKB begeleidt.

Onze activiteiten bestaan uit:

• Het samenstellen van informatiememoranda, anonieme verkoop- en zoekprofielen
• Waardebepaling (in samenspraak met accountants) van ondernemingen
• Het vinden van kopende en verkopende partijen (strategische en MBI-kandidaten)
• Het vinden van kapitaal (van crowd funding, bancair tot informal capital)
• Het voeren van gesprekken en onderhandelingen met potentiële kopers, verkopers en financiers
• Het construeren van transacties (koop, verkoop, fusie, MBI, MBO, participatie).

Bij bedrijfsopvolgingen onderscheiden wij ons van onze collega’s inzake:

• Het dienen van het belang van de ondernemers, onze cliënten
• Onze ervaren intermediairs kunnen zich goed verplaatsen in de situatie van de ondernemer
• Onze intermediairs werken conform een strikte gedragscode, uw garantie voor kwaliteit, deskundigheid en discretie
• Wij zijn niet branche-gebonden en ervaren steeds opnieuw dat de bekendheid met regionale ontwikkelingen en het beheersen van het ‘overnamespel’ dé essentiële succesfactoren zijn.

In bovengenoemde trajecten is een onafhankelijk specialist met kennis van zaken én van de regionale markt – zo blijkt in de praktijk – nuttig en noodzakelijk.

Ratio en emotie

Onze professionals hebben zich bewezen in waardebepalingen en overnametrajecten en zijn financieel onderlegd. Zij kennen de belangen en de gevoeligheden, scheiden ratio van emotie en zetten in op het door u gewenste resultaat.

Hart voor úw zaak

Eén van onze kerntaken is het creëren en behouden van rust. Rust die ervoor zorgt dat u kunt doen waar u goed in bent: Ondernemen. Wij nemen u alle zorg inzake de aanstaande overname uit handen en staan voor een professionele en doordachte procesafwikkeling. Zo ondernemen wij met hart voor úw zaak.